Student Future Day logo

Kontakt

Career centar

Dora Loncaric.jpg
Dora Lončarić Radić, mag. oec. Voditeljica Career Centra Organizatorica projekta Student Future Day +385 98 276 727 dora.loncaric@zsem.hr career.centar@zsem.hr

ZSEM

Prijave i prijamni ispit Anamarija Tabulov Suradnica u marketingu i Voditeljica društvenih mreža Mobitel: +385 99 263 0670 E-mail: info@zsem.hr Ured za međunarodnu suradnju
Informacije o Erasmus+ praksi
Amal Mali, Erasmus+ koordinator Mobitel: +385 99 2686 763 E-mail: amal.mali@zsem.hr